ایجاد تغییر و نصب افزونه های مختلف یا هر عملیات دیگر بر روی محتوای سایت می تواند باعث بروز مشکلات اساسی و حتی جبران ناپذیر در سایت شما شود. راحتترین راه از بین بردن نگرانی از این اتفاق داشتن نسخه پشتیبان سایت است.
تیم پشتیبانی همگامان پیشتاز نوین پردازش ، در پکیج سه ستاره خود، علاوه بر ارائه خدمات پکیج های یک ستاره و دو ستاره ، با تهیه نسخه پشتیبان از سایت ، از بروز مشکلات جبران ناپذیر پیشگیری می کند.
همچنین در این پکیج مشتریان می توانند از مدت زمان بیشتری برای پشتیبانی تلفنی بهره مند شوند و هدیه افزایش سرعت سایت نیز به مشتریان پکیج های سه ستاره شش ماهه و یک ساله تعلق می گیرد

پکیج سه ستاره پشتیبانی سایت وردپرس

کوپن ها جهت درخواست ها طبق جدول خدمات پشتیبانی سایت وردپرس استفاده خواهند شد

پکیج سه ستاره یک ماهه

60,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

پشتیبان گیری از سایت به صورت ماهانه

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 30 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : ندارد

پکیج سه ستاره سه ماهه

140,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

پشتیبان گیری از سایت به صورت ماهانه

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 30 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : ندارد

پکیج سه ستاره شش ماهه

225,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

پشتیبان گیری از سایت به صورت ماهانه

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 30 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : افزایش سرعت سایت

پکیج سه ستاره یک ساله

360,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

پشتیبان گیری از سایت به صورت ماهانه

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : افزایش سرعت سایت

کوپن پشتیبانی مورد نیاز خود را از این قسمت تهیه کنید

کوپن پشتیبانی مورد نیاز خود را از این قسمت تهیه کنید