تیم پشتیبانی سایت وردپرس همگامان پیشتاز نوین پردازش ، با ارائه پکیج دو ستاره ، سعی در ایجاد شرایط بهینه و ارائه حداکثر امکانات ممکن با هزینه بهینه دارد.
در این پکیج علاوه بر ارائه خدمات پکیج یک ستاره ، به مشتریان فرصت درخواست بیشتر داده شده است.
همچنین پشتیبان گیری از سایت وردپرس ، به عنوان هدیه به مشتریان پکیج دو ستاره شش ماهه و یک ساله تقدیم می گردد.

پکیج دو ستاره پشتیبانی سایت وردپرس

کوپن ها جهت درخواست ها طبق جدول خدمات پشتیبانی سایت وردپرس استفاده خواهند شد

پکیج دو ستاره یک ماهه

45,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : ندارد

پکیج دو ستاره سه ماهه

110,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : ندارد

پکیج دو ستاره شش ماهه

160,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : پشتیبان گیری ماهانه

پکیج دو ستاره یک ساله

260,000 تومان

به روزرسانی قالب و هسته وردپرس

نصب و توسعه افزونه های موجود

آموزش و مشاوره تلفنی به مدت 20 دقیقه در ماه

فرصت پرسش و پاسخ از طریق تیکت به صورت نامحدود

5 کوپن در یک ماه طبق جدول خدمات پشتیبانی

پاسخگویی در کل ساعات اداری بدون محدودیت

هدیه : پشتیبان گیری ماهانه

کوپن پشتیبانی مورد نیاز خود را از این قسمت تهیه کنید

کوپن پشتیبانی مورد نیاز خود را از این قسمت تهیه کنید