نمونه کار بنرهای گیف

نمونه بنرهای گیف طراحی شده توسط طراحان تیم همگامان پیشتاز نوین در 3 دسته بنرهای وب سایت در سایزهای استاندارد ، بنرهای تلگرام و بنرهای اینستاگرام در ادامه به نمایش گذاشته شده اند

بنرهای وب سایت در سایزهای استاندارد

سایز 728×90

بنرهای وب سایت در سایزهای سفارشی

سایز 300×550

سایز 1100×120